Projektujeme
Architektonické studie, rodinné a bytové domy, haly, inženýrské sítě, komunikace.

Veškeré své úsilí směřujeme ke kompletní péči o projekt. Díky individuálnímu přístupu se snažíme identifikovat požadavky a představy klienta na jejichž základě vznikne architektonická studie.Výsledek studie plně zohledňuje veškeré požadavky a přání klienta, jako např. požadavek na vzhled, lokality a na finanční náročnost stavby.
Naše společnost zajišťuje pro své klienty kompletní servis - od vyřízení stavebního povolení po obstarání kolaudačního rozhodnutí.


Co pro Vás můžeme udělat?

  • vytvořit architektonickou studii
  • variantní řešení dispozičních a konstrukčních řešení, návrhy interiérů
  • projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a prováděcí dokumentace
  • konzultace s orgány státní správy, správci veřejných sítí, správci dálkových vedení
  • zajištění potřebných dokladů, měření, zkoušek a vyjádření nutných pro kolaudaci staveb, včetně obstarání kolaudačního rozhodnutí

Jak začít?


Mít lokalituMít lokalitu - zajímavé lokality najdete na stavimesny.cz
Mít lokalituMít představu o stavbě
Mít lokalituKontaktovat nás - zavolejte nebo napište e-mail a my se vám ozveme